Borgring

Er Borgring endnu én af Harald Blåtands magtmanifestationer? Er de brændte stolper i øst- og nordportene resultatet af et angreb, og vil der også dukke våben op, som peger i den retning? På en bar mark ved afkørsel 33 Lellinge på E47 kun 4 km fra Køge skrev arkæologer fra Museum Sydøstdanmark verdenshistorie, da de i 2014 fandt endnu en vikingeringborg. Og Borgring, som den blev kaldt, er stadig indhyllet i mystik og ubesvarede spørgsmål, som arkæologiske udgravninger vil løfte sløret for. Vær med, når arkæologer og forskere graver i fortiden efter svar. 

Besøg Borgring

Begynd besøget med at indtage Borgring fra oven fra den 8 m høje udsigtsplatform ved velkomstcentret. Borgen ligger ret fremme, til højre kan man ane Køge Bugt, og imellem bugten og Borgring snor og bugter Køge Å sig igennem ådalen nedenfor den stejle Køge Ås. Det giver tydelig mening, hvorfor Borgring blev placeret lige her på det eneste sted, hvor ådalen kan krydses i en syd-nordgående retning og med præcis 20 km til Ringsted stik vest og Roskilde stik nord for borgen. Det var simpelthen det ideelle sted at kontrollere trafikken på Østsjælland. I containeren under udsigtsplatformen kan man gå på opdagelse i den lille udstilling med fund fra udgravningen, før man begiver sig ud på den 675 m lange forsvarssti mod Borgring; en rejse 1000 år tilbage i tid gennem forsvaret af Danmark. 

Som en landsskabsskulptur troner Borgring på bakken bag åen – 11 m høje søjler af stål markerer, hvor den ydre palisade, volden og portene har været. Borgen har haft en indre diameter på 121,50 meter, volden var ca. 10,5 m bred og portåbningerne omkring 4,6 m. På de fysiske mål minder den mest om Fyrkat ved Hobro. Her huserer arkæologerne hver sommer, når de går på jagt efter borgens hemmeligheder. Tag med på den daglige omvisning og hør mere om deres arbejde og foreløbige resultater.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Selvom Køge Museum ligger i en fredet bygning fra 1600-tallet, så inviterer museets vikingetidsarkæolog “indenfor” i et hus fra vikingetiden.

► Læs mere om Køge Museum her

Runesten giver et lille glimt af de mennesker, som i sin tid befolkede denne egn. Flere sten er knyttet til kirken i Sandby, der ligger 7 km sydøst fra Sigersted.

► Læs mere om Sandby Kirke her

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Hårlev ligger ved Stevns. På byens kirkegård ligger Hothers Høj. Vi ved ikke noget om Hother, men fordi højen har flad top og ligger tæt på kirken, er den formentlig fra slutningen af oldtiden. Det siges, at Tryggevældestenen oprindeligt stod her

► Læs mere om Hårlev Kirke her

På markerne mellem Salløv og det nærliggende Snoldelev fandt bønder i 1770’erne en runesten fra tidlig vikingetid (7-800), da de sløjfede en oldtidshøj.

► Læs mere om Gunvald fra Salløv her