Skibssætninger på Als

Vikingetidens særlige gravskik med at lægge de døde i skibe formet af store sten kan man se flere eksempler af på Als. Helt ud til kysten på Stolbro Næs, som stikker ud midt i Augustenborg Fjord, har der oprindeligt ligget en gruppe på fire skibssætninger og tre gravhøje. I dag er kun de ret små gravhøje og en af skibssætningerne bevaret.

Skibet er 12 m langt og 4,5 m bredt på midten. Den består af 45 store marksten, hvor dem i stævnen er lidt større end resten. I 1960 blev den udgravet, men man fandt kun en brandplet med rester af menneskeknogler. En forsigtig datering peger på 700-800-tallet. 3 km længere inde i fjorden, over for den lille ø Katholm, ligger en gruppe på tre skibssætninger, og i den nærliggende grusbanke er der fundet begravelser fra vikingetiden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Hedeby ligger overfor byen Slesvig i det nuværende Tyskland, men for 1000 år siden var det en dansk vikingeby.

► Læs mere om Hedeby her

Als var et populært sted at slå sig ned i vikingetiden, og på Sønderborg Slot kan man se lidt om vikingernes liv på øen.

► Læs mere om Sønderborg Slot her

I udkanten af landsbyen Vollerup lige øst for Sønderborg ses markeringen af et stort hus fra begyndelsen af vikingetiden.

► Læs mere om Vollerup her

Netop vikingernes dagligliv i grænselandet har Museum Sønderjylland i Haderslev for et par år siden lavet en ny udstilling om, hvor et af de absolutte highlights er mankestolen fra Elstrup på Als.

► Læs mere om Museum Sønderjylland her

Her blev i hvert fald én viking begravet i et symbolsk skib af sten, der skulle fungere som fartøj til dødsriget.

► Læs mere om Højestene Skibssætning her