Øresund 132 kV Cable route. Marinarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé - den danske del

Øresund 132 kV Cable route. Marinarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé - den danske del rapport
Udgivet 23/10-2015

J. nr. 2778

Publiceret maj 2015

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har for Energinet.dk udført en marinarkæologisk analyse af geofysiske data indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for en planlagt kabeludskiftning i Øresund. Denne rapport vedrører den danske del af kabelkorridoren. Der er udpeget i alt 24 mulige arkæologiske objekter på havbunden. Endvidere er det konstateret, at det beskyttede fortidsminde Lappegrundsfortet muligvis vil blive berørt af optagningen af et af de gamle kabler.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen