Roskilde Havn, Vrag 5

Roskilde Havn, Vrag 5 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1481

Publiceret januar 2007

Datering: Middelalder, ca. 1131 til 1136 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Roskilde 5 er vraget af et klinkbygget fartøj, som synes forlist af ukendte årsager på ca. 1,8 meter vand på reden udenfor Roskilde. Fartøjet, der kun i begrænset omfang er bevaret, har oprindeligt været højest 14 meter langt, formodentlig lidt kortere. Det er let og elegant bygget, og det kan ikke udelukkes at det har været både roet og sejlet. Det er ikke bygget til tunge laster, men kan have været brugt som fiske eller rejsebåd. Skibet var meget repareret på forlistidspunktet, og det har formodentligt haft en betragtelig levealder. Fundet er dateret til ca. 1131-36, og den udstrakte anvendelse af fyrretræ i kombination med enkelte egeplanker peger på en proveniens på Den skandinaviske Halvø, formodentlig i Kattegat-Skagerrak området. Sammen med fartøjet, med uden forbindelse med dette i øvrigt, blev blandt andet fundet en del af en lille modelbåd af fragtskibsfacon.


Oprettet af Jan Bill