Roskilde Havn, Vrag 9

Roskilde Havn, Vrag 9 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1534

Publiceret januar 2007

Datering: Middelalder, 1171 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 9 frilagde resterne af et ca. 11 meter langt fragtskib fra 1171. Fartøjet, der blev fundet ved udgravningen af Roskilde 4, var forholdsvist dårligt bevaret, og beskadiget både ved anlægsarbejderne omkring bolværkerne og ved udgravningen af Roskilde 4. Fartøjet har haft masten placeret i et spor i mastespantet, og var således ikke forsynet med kølsvin. Herudover blev der fundet barkstykker i tjæren på fartøjet, hvilket tyder på at det har været benyttet til transport af brænde. Fundet er dokumenteret i 1:1, men materialet er ikke forsøgt analyseret endnu. Skibet blev fundet i kote –0,6m DNN, og er øjensynligt forlist eller ophugget på lavt vand lige nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.


Oprettet af Jan Bill