Vordingborg Vesthavn. Beretning for undersøgelse af Vordingborg Vesthavn Sejlrende

Vordingborg Vesthavn. Beretning for undersøgelse af Vordingborg Vesthavn Sejlrende rapport
Udgivet 10/12-2019

J.nr. 2777

Publiceret december 2019

Datering: Senpalæolitikum til Mesolitikum (ca. 10500-6000f.Kr.).

Udgravning af del af formodet flintindsamlings- og testhugningsplads på 8-9 meters vanddybde (anslået ca. 1,4 % af pladsens samlede areal). Der er opsamlet store mængder groft tilhugget flint men kun få egentlige redskaber.


Oprettet af Klara Fiedler