Skippers lov

Gulatingloven fra Norge, som er nedskrevet i 1100–1200tallet, indeholder flere bestemmelser for styresmandens ansvar og arbejdsopgaver på krigsskibet, samt for den menige besætning.

På de større krigsskibe var styresmanden ofte udvalgt af kongen og havde ansvar for skibet både før, under og efter sejlads. Styrmanden udvalgte besætningen. Mødte de ikke op eller nægtede at sejle af sted, blev de pålagt en bøde. Inden afrejsen og ombord gjaldt forskellige regler om, hvad hver især f.eks. skulle medbringe og hvordan man organiserede sig ombord.

  • Ifølge Gulatingloven fik hvert besætningsmedlem en løn på 1 øre pr. måned. Hvad tror du, det svarer til? Hvad kunne man mon købe for en øre?
  • Tror du, der var andre muligheder for at skaffe sig penge på et sådan skib; for eksempel plyndring undervejs?
  • Hvis du skulle sejle på Havhingsten, men kun måtte medbringe tre ting, udover tøj, hvad skulle det så være?
  • Lav et regelsæt for et krigsskib på togt til Dublin i vikingetiden. Hvilke regler skal gælde for besætningen? Hvad vil du som Skipper give bøde for?
  • Lav et regelsæt for Havhingsten i dag. Hvor strenge skal reglerne være, og er det i orden at have en bødeordning, når besætningen er frivillig?

Skippers lov

Denne opgave indeholder arbejdsspørgsmål og forslag til skriveopgaver.

Opgaven omhandler emner som:

  • Organisation på skibet
  • Styrmand og Skipper
  • Livet ombord
  • Kilder til Vikingetiden

Følgende temaer være med til at løse opgaven:

Logbøger og dagbøger fra togtet til Dublin 2007/2008 og kommentarer fra skrivebordet kan ligeledes være til inspiration.

Opgaven kan f.eks. indgå i et emne om livet ombord, sammen med opgaverne Skibets vagtplan, Skibskost, Spil, Historier ombord og Sejlads. 

Opgaven kan også være del af et emne om hvilke kilder, vi har til vikingetiden. De arkæologiske, de billedlige og de skriftlige kilder kan alle give forskellige oplysninger om vikingerne. Dog har de hver især deres fordele og ulemper, der kan diskuteres i undervisningen. Gulatingsloven, der nævnes i denne opgave, er nedskrevet efter vikingetiden. Hvilke problemer kan det betyde og hvorfor?

Fag: Historie, Natur/teknik og Dansk.

Niveau: Folkeskolen 4. -10. Klasse.