Nord Stream Pipeline – vestlige rørledning. Marinarkæologisk overvågning

Nord Stream Pipeline – vestlige rørledning. Marinarkæologisk overvågning rapport
Udgivet 17/05-2013

J. nr. 2545 (2570 og 2566)

Publiceret februar 2011

Datering: Nyere Tid (ca. 1650-1950 e.Kr.).

Vikingeskibsmuseet har udført marinarkæologisk overvågning af installation af en gasrørledning i umiddelbar nærhed af et historisk vrag (MAJ 2570). Operationen omfattede flytning af ankre i vragets nærhed samt selve nedlægningen af rørledningen. Efterfølgende rekognoscering med ROV påviste ingen skader på vrag eller vragdele.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen