Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af Nordmole og Molehoved Nord

KØGE HAVN
ØGE HAVN
Udgivet 07/05-2015

J. nr. 2769

Publiceret december 2014

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

I løbet af sommeren 2014 har Vikingeskibsmuseet gennemført marinarkæologisk forundersøgelse ved hjælp af gravemaskine i det område, der er omfattet af Køge Havns kommende Nordmole og Molehoved Nord. Der blev fundet en trindøkse fra Maglemosekultur samt en refitbar flintkoncentration.


Oprettet af Frederik D. Hyttel & Jørgen Dencker