Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II)

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II) rapport
Udgivet 23/06-2016

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Der blev i undersøgelsesområdet fundet adskillige stykker sort, skarpkantet flint, heriblandt flere flækker og skrabere, som sandsynligvis skal tilskrives Maglemosekultur. Det viste sig imidlertid, at både fundkoncentrationer og den observerede postglaciale undergrundsprofil peger på et større bopladspotentiale nærmere land, og således i et allerede bebygget område.


Oprettet af Frederik D. Hyttel, Klara Fiedler og Marie Jonsson