Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske rapporter

Vikingeskibsmuseet gennemfører marinarkæologiske forundersøgelser og udgravninger i forbindelse med blandt andet anlægsarbejder til søs.

Her på siden finder du rapporterne.

Du kan også benytte kortvisningen i menuen til venstre.

Køge Havn. Udgravningsberetning for Køge Havn, Kaj 50 og Køge Havn, Fiskegærde

J. nr. 2769

Publiceret juni 2018

Datering: Maglemosekultur (ca. 8900-6400 f. Kr.).

Marinarkæologisk for- og slutundersøgelse af udvalgte dele af anlægsområdet for en større havneudvidelse. Under dette arbejde blev påtruffet et velbevaret fossilt forløb af Køge ådal samt større mængder af fund...

Kriegers Flak - Sjælland kabel. Marinarkæologisk forundersøgelse for kabelkorridor mellem Kriegers Flak og Fællesskov Rev, Rødvig

J. nr. 2730

Publiceret april 2018

Datering: Nyere tid 1800-1850 e.Kr.

Marinarkæologisk datascreening og forundersøgelse for en planlagt kabelkorridor fra den kommende Kriegers Flak havvindmøllepark til Rødvig. Der blev udpeget 47 potentielle fortidsminder eksponeret på havbunden, og nær...

Nakskov Sejlrende. Marinarkæologisk overvågning af uddybningsarbejde

J. nr. 2799

Publiceret februar 2018

Datering: Stenalder (ca. 12800-1700 f.Kr.).

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelsen med udvidelse af sejlrenden syd for Enehøje. Forundersøgelsen blev gennemført som overvågning. Der blev ikke gjort betydelige fund af oldsager eller observeret...

Nord Stream 2 pipeline. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations

J. nr. 2740

Publiceret januar 2018

Datering: Nyere tid (ca. 1660-2018 e.Kr.).

Nord Stream 2 AG har bedt Vikingeskibsmuseet udpege og vurdere den kulturhistoriske værdi af genstande, som potentielt berøres af et nyt sæt rørledninger ved Bornholm. Gennem en iterativ proces har Vikingeskibsmuseet...

Ny Storstrømsbro. Maskinel prøvegravning

J. nr. 2739

Publiceret maj 2018

Datering: Palæolitikum - Nyere Tid (ca. 12000 f.Kr. - 1943 e.Kr.)

Forud for opførelsen af en ny Storstrømsbro har Vikingeskibsmuseet for Vejdirektoratet udført marinarkæologisk forundersøgelse af bruttoområdet for anlægsarbejdet. Under dette arbejde blev påtruffet...

Sejerø Rørledning. Marinarkæologisk forundersøgelse af tracé for ny udløbsledning ved Kongstrup

J. nr. 2798

Publiceret november 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af området for en projekteret udløbsledning på Sejerøs nordkyst. Der blev gennemført prøveboring med dykker på den projekterede linjeføring, men der blev ikke gjort fund af oldsager eller...

Kalverev Nord. Beretning for udgravning af eftermiddelalderlig vragdel

J.nr. 2797

Publiceret november 2017

Datering: Nyere Tid (efter ca. 1566 e.Kr.).

Udgravning og bjærgning af eftermiddelalderlige vragdele påtruffet under forundersøgelse til ny Storstrømsbro. Det fundne udgøres af i alt tre spantdele og en kraftig planke/barkholt fra et kravelbygget skib....

Kalverev Syd. Beretning for udgravning af middelalderlig vragdel

J.nr. 2794

Publiceret november 2017

Datering: Middelalder (ca. 1250-1255 e.Kr.).

Udgravning og bjærgning af middelalderlig vragdel påtruffet under forundersøgelser til ny Storstrømsbro. Fundet udgøres af den agterste, bagbord del af bunden af et klinkbygget fartøj med udvendige kalfatringslister...

Hammer Bakke elkabel. Marinarkæologisk forundersøgelse af kabeltracé mellem Orø og Hammer Bakke

J.nr. 2810

Publiceret november 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af den østlige del af kabeltrace mellem Orø og Hammer Bakke forud for kabeludskiftning. Der er under forundersøgelsen registeret en velbevaret forhistorisk kystlinje, men der er ikke gjort fund af...

Kriegers Flak. Marinarkæologisk forundersøgelse for offshore havvindmøllepark

J. nr. 2715

Publiceret oktober 2017

Datering: Nyere Tid (ca. 1700-1960 e.Kr.)

Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data indsamlet for en planlagt havvindmøllepark på Kriegers Flak. Efterfølgende er 111 af de udpegede anomalier besigtiget med ROV og/eller dykker, hvilket...