Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske rapporter

Vikingeskibsmuseet gennemfører marinarkæologiske forundersøgelser og udgravninger i forbindelse med blandt andet anlægsarbejder til søs.

Her på siden finder du rapporterne.

Du kan også benytte kortvisningen i menuen til venstre.

Kalverev Nord. Beretning for udgravning af eftermiddelalderlig vragdel

J.nr. 2797

Publiceret november 2017

Datering: Nyere Tid (efter ca. 1566 e.Kr.).

Udgravning og bjærgning af eftermiddelalderlige vragdele påtruffet under forundersøgelse til ny Storstrømsbro. Det fundne udgøres af i alt tre spantdele og en kraftig planke/barkholt fra et kravelbygget skib....

Kalverev Syd. Beretning for udgravning af middelalderlig vragdel

J.nr. 2794

Publiceret november 2017

Datering: Middelalder (ca. 1250-1255 e.Kr.).

Udgravning og bjærgning af middelalderlig vragdel påtruffet under forundersøgelser til ny Storstrømsbro. Fundet udgøres af den agterste, bagbord del af bunden af et klinkbygget fartøj med udvendige kalfatringslister...

Hammer Bakke elkabel. Marinarkæologisk forundersøgelse af kabeltracé mellem Orø og Hammer Bakke

J.nr. 2810

Publiceret november 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af den østlige del af kabeltrace mellem Orø og Hammer Bakke forud for kabeludskiftning. Der er under forundersøgelsen registeret en velbevaret forhistorisk kystlinje, men der er ikke gjort fund af...

Kriegers Flak. Marinarkæologisk forundersøgelse for offshore havvindmøllepark

J. nr. 2715

Publiceret oktober 2017

Datering: Nyere Tid (ca. 1700-1960 e.Kr.)

Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data indsamlet for en planlagt havvindmøllepark på Kriegers Flak. Efterfølgende er 111 af de udpegede anomalier besigtiget med ROV og/eller dykker, hvilket...

Tuborg Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse af opfyldsområder og tracé for rørledning

J.nr. 2796

Publiceret september 2017

Datering: Udateret; ingen fund.

Marinarkæologisk forundersøgelse af byggefelter og rørledningstracé forud for byudvikling. Der blev ikke gjort fund af arkæologisk interesse.

Ny Fjordforbindelse. Forundersøgelse af tracé og anlægsområde for ny bro over Roskilde Fjord

J. nr. 2533

Publiceret december 2014

Datering: Ældre Ertebøllekultur til Nyere Tid (ca. 5400 f.Kr. - 1970 e.Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse for en projekteret bro over Roskilde Fjord. Der blev langs begge fjordens bredder fundet redeponeret bearbejdet flint samt enkelte udaterede pæle og...

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende, 2016

J. nr. 2777

Publiceret august 2017

Datering: Yngre Maglemosekultur til Ældre Ertebøllekultur (ca. 7000-4800 f. Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse af et område for et projekteret havnebassin og udvidelse af den eksisterende sejlrende. Der blev udført maskinel prøvegravning i fem delområder,...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af delområde IIIC, V og VI (syd)

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 8.900-6.400 f.Kr.)

Der blev inden for interesseområdet i delområde IIIC gjort fund af oldsager, heriblandt et betydeligt antal redskaber af flint. Fundenes patineringsgrad, deres jævne fordeling samt forekomsten af recent materiale i...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af Delområde IV & VI

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Forundersøgelse af et tidligere forløb af Køge Å samt dennes nordlige bred og munding og en del af den forhistoriske kystlinje nord herfor. Der blev afgrænset en fundkoncentration på ca. 16.000 m2 på den nordlige...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II)

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Der blev i undersøgelsesområdet fundet adskillige stykker sort, skarpkantet flint, heriblandt flere flækker og skrabere, som sandsynligvis skal tilskrives Maglemosekultur. Det viste sig imidlertid, at både...